مشاهده همه 4 نتیجه

دسته بندی محصول

تنپوش الیاف طبیعی مدل نازنین رنگ بادامی

318,000 تومان
جنس الیاف طبیعی پنبه قد ۸۵~۹۰ قد آستین :۵۸ ✨این مدل جلو باز بوده و بندها به صورت گره ای میباشد رنگبندی : سبز - طوسی -بادامی -قرمز

تنپوش الیاف طبیعی مدل نازنین رنگ طوسی

318,000 تومان
جنس الیاف طبیعی پنبه قد ۸۵~۹۰ قد آستین :۵۸ ✨این مدل جلو باز بوده و بندها به صورت گره ای میباشد رنگبندی : سبز - طوسی -بادامی -قرمز

تنپوش الیاف طبیعی مدل نازنین رنگ قرمز

318,000 تومان
جنس الیاف طبیعی پنبه قد ۸۵~۹۰ قد آستین :۵۸ ✨این مدل جلو باز بوده و بندها به صورت گره ای میباشد رنگبندی : سبز - طوسی -بادامی -قرمز

تنپوش الیاف طبیعی مدل نازنین رنگ سبز

318,000 تومان
جنس الیاف طبیعی پنبه قد ۸۵~۹۰ قد آستین :۵۸ ✨این مدل جلو باز بوده و بندها به صورت گره ای میباشد رنگبندی : سبز - طوسی -بادامی -قرمز