مشاهده همه 11 نتیجه

دسته بندی محصول

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ قرمز (کپی)

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ قرمز جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ قرمز (کپی)

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ قرمز جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ قرمز (کپی)

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ قرمز جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ قرمز

278,000 تومان
شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ قرمز جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ طوسی

278,000 تومان
شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ طوسی جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ بادامی

278,000 تومان
شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ بادامی جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ نارنجی

278,000 تومان
شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ نارنجی جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ سورمه ای

278,000 تومان
شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ سورمه ای جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ سبز

278,000 تومان
شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ سبز جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ زرشکی

278,000 تومان
شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ زرشکی جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰

شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ خردلی

278,000 تومان
شومیز الیاف طبیعی مدل بهناز رنگ خردلی جنس الیاف طبیعی نخ پنبه بدون آبرفت و رنگ ثابت 🌷طرح گلدوزی سایز ۳۸ تا ۴۴ سایز 38 دورسینه 92~94 سایز 40 دورسینه 96~98 سایز 42 دور سینه 100~102 سایز 44 دور سینه 104~106 📐قد شومیز ۶۵ تا ۷۰