اشتراک پایه
Base
تومان 35000 ماهیانه
ایجاد پروفایل فروشندگی
درج تعداد نامحدود کالا
فروش به سراسر کشور
بدون دریافت کمیسیون
پیک رایگان دریافت کالا از فروشنده
اشتراک نقره ای
silver
تومان 65000 ماهیانه
شامل اشتراک پایه به علاوه ی :
درج کالا های فروشنده توسط تیم دالاخانی در سایت، به اینصورت که کالاها توسط فروشنده عکسبرداری شده و توضیحات آن به صورت نوشته دستی، وویس یا هر شکل دیگری از طریق پیامرسانها برای کارمندان دالاخانی ارسال، و کارمند دالاخانی آنها را به صورت حرفه ای در سایت درج خواهد نمود.
اشتراک طلایی
gold
تومان 105000 ماهیانه
عکسبرداری، درج کالاهای درسایت، و بروزرسانی موجودی و قیمت به صورت مداوم همگی توسط کارمندان دالاخانی انجام خواهد شد.
شامل تمامی امکانات و خدمات دالاخانی